MPG Online – Uw MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) Specialist

MPG-berekening

Wat is een MPG berekening?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) berekening is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te kunnen drukken in een score. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Hoe lager de MPG-score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. 

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. Daarmede kan een project met een goed scorende MPG-berekening in aanmerking komen voor voordelige subsidietrajecten. Meer lezen over de financiële voordelen, klik hier.

Daarnaast staat De Groene Jongens voor het samenbouwen aan een klimaat-neutrale en circulaire samenleving. Bij DGJ betekent dat dat wij de MPG-methodiek gebruiken om te construeren aan een duurzame gebouwde omgeving en de milieu impact van gebouwen en materialen terug kunnen brengen. Hoe meer partijen de milieuprestatie van hun gebouwen in kaart brengen, hoe meer impact wij kunnen maken tegen klimaatverandering, verzuring of uitputting van abiotische grondstoffen.

Waarom een MPG berekening?
Meer willen weten over onze werkzaamheden?

Een MPG-berekening kan verder gaan dan de getallen; het is een uitgelezen kans om uw plannen concreet te maken en het project een richting te geven. Naar vraag bieden wij onze expertise aan om u te ondersteunen in deze fase en uw visie te concretiseren. De MPG maakt integraal onderdeel uit van belangrijke duurzaamheidinstrumenten. In Breeam-NL is de MPG-berekening opgenomen in MAT 1. Ook in het instrument GPR-gebouw is de MPG integraal opgenomen. De Groene Jongens onderzoekt gedetailleerd welke oplossingen en optimalisaties kunnen worden doorgevoerd om de prestatie van uw gebouw te verbeteren.

Basis MPG-berekening

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) basisberekening voor woningen en kantoren conform Bouwbesluit.

MPG-berekening + Optimalisatie

Optimalisatie van de MPG-score ten  behoeve van een duurzaam verantwoord gebouw. 

MPG-berekening + BREEAM Materialencredits

Materialiseringsadvies en onderbouwing voor BREEAM-NL Nieuwbouw (2020) en In-Use (2016).

MPG-berekening + MIA/VAMIL 2022

Deskundig maatadvies voor uw MIA/VAMIL subsidie trajecten. 

Een MPG-berekening is onderverdeeld in Indicatoren, Milieu-impactcategorieën en MPG-elementen. Ieder materiaal bestaat uit verschillende grondstoffen. Het optellen van verschillende grondstoffen is moeilijk en onoverzichtelijk. Daarom is er gekozen om aan alle grondstoffen een milieu last te hangen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om alle verschillende grondstoffen bij elkaar op te tellen en uit te drukken in één score de totale milieulast: uitgedrukt in €/m²BVO*jaar.

Om de milieubelasting van een enkel materiaal te bepalen, wordt een LevensCyclusAnalyse (LCA) uitgevoerd. De LCA moet wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige. De LCA resulteert in 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (kg, m3, m2 o.i.d.).

Het is niet nodig om steeds opnieuw een LCA van hetzelfde product/materiaal uit te voeren. Voor Nederland worden de kenmerken van materialen uit de LCA’s verzameld in de Nationale MilieuDatabase. Deze database wordt beheerd door de Stichting BouwKwaliteit (SBK). Een producent of leverancier moet er zelf voor zorgen dat een product in de NMD wordt opgenomen.

Zie hieronder een voorbeeld berekening van zowel een woning als kantoor.

Hoe ziet een MPG berekening eruit?